Aanleg afvalwater-transportleiding Laarakker

Door de aanleg van een nieuwe transportleiding is de afvoer van afvalwater van het nieuwe bedrijventerrein Laarakker gewaarborgd.

Aannemingsbedrijf Vissers Ploegmakers Oss | Expertises

Terug naar overzicht Projecten »

Toelichting

Vanwege de ontwikkeling van de bedrijventerrein Laarakker nemen de lozingen op het bestaande afvalwatertransportsysteem Haps de komende jaren toe. Om deze toename te accommoderen dient de capaciteit van het leidingnetwerk te worden vergroot.
De werkzaamheden omvatten de aanleg van een nieuwe transportleiding en het vergroten van een deel van de bestaande transportleiding.
Om de nieuwe transportleiding aan te kunnen sluiten is het RWZI Land van Cuijk aangepast. Daarnaast is het rioolgemaal Haps aangepast en afgekoppeld.
Het merendeel van de leiding is in een open ontgraving aangebracht. Daar waar het tracé een provinciale weg en afrit van de A73 kruist is de leiding met behulp van een HDD boring gerealiseerd.

Het plangebied bevindt zich in een archeologisch waardevolle omgeving. Delen hebben een hoge of middelhoge archeologische verwachtingswaarde. Een deel van het tracé doorkruist zelf een beschermd rijksmonument.
Door een afgestemde uitvoeringsmethode, intensieve archeologische begeleiding en afstemming met Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is de archeologische waarde behouden gebleven. Niet onbelangrijk; het project is gerealiseerd binnen de daarvoor geplande tijd.

Kenmerken

Opdrachtgever     Waterschap Aa en Maas
Locatie van project     Haps - Cuijk
Contractvorm     Werkomschrijving
Uitvoering     2016-2017
Kenmerken     - Nieuwe afvalwatertransportleiding
- Vergroten capaciteit afvalwatertransportleiding
- Aanpassing rioolgemaal en RWZI
- Horizontaal gestuurde boring

Aanleg afvalwater-transportleiding Laarakker in beeld

Aanleg afvalwater-transportleiding Laarakker
Aanleg afvalwater-transportleiding Laarakker
Aanleg afvalwater-transportleiding Laarakker
Aanleg afvalwater-transportleiding Laarakker
Aanleg afvalwater-transportleiding Laarakker
Aanleg afvalwater-transportleiding Laarakker
Aanleg afvalwater-transportleiding Laarakker
Aanleg afvalwater-transportleiding Laarakker
Aanleg afvalwater-transportleiding Laarakker
Aanleg afvalwater-transportleiding Laarakker
Aanleg afvalwater-transportleiding Laarakker
Aanleg afvalwater-transportleiding Laarakker
Aanleg afvalwater-transportleiding Laarakker
Aanleg afvalwater-transportleiding Laarakker
Aanleg afvalwater-transportleiding Laarakker

Gerelateerde projecten