Herinrichting Hoogstraat

De herinrichting van de Hoogstraat heeft gezorgd voor een mooiere en veiligere omgeving.

Aannemingsbedrijf Vissers Ploegmakers Oss | Expertises

Terug naar overzicht Projecten »

Toelichting

Het riool in een gedeelte van de Hoogstraat was versleten en moest worden vervangen. Daarnaast was de asfaltverharding van slechte kwaliteit waardoor ook deze vervangen diende te worden.
Beide onderdelen werden gelijktijdig aangepakt bij de herinrichting van de Hoogstraat. Een ander belangrijk onderdeel van de herinrichting was het verkeersveiliger maken van de Hoogstraat. Zo is de rijbaan versmald en zijn er verkeersremmende maatregelen getroffen. Doordat de rijbaan is versmald is er meer ruimte ontstaan voor de aanleg van diverse parkeervakken waardoor ook de parkeerproblematiek is aangepakt. Nadat de riolering en verharding is aangebracht hebben we de straat ingericht met beplanting en openbare verlichting.

Bij de aanleg van een nieuw riool is het een uitgelezen kans om dit duurzaam in te richten. Door het hemelwater af te koppelen van het afvalwater hoeft er een forse hoeveelheid minder rioolwater gezuiverd te worden.
Bij de herinrichting van de Hoogstraat is bij het merendeel van de huishoudens de hemelwaterafvoer afgekoppeld van de afvalwaterafvoer. Het hemelwater infiltreert via speciale buizen in de ondergrond.

Kenmerken

Opdrachtgever     Gemeente Asten
Locatie van project     Asten
Contractvorm     RAW bestek
Uitvoering     2017
Kenmerken     - Vernieuwen riolering (IT en DWA)
- Aanbrengen elementenverharding
- Inrichting (openbare verlichting en beplanting)

Herinrichting Hoogstraat in beeld

Herinrichting Hoogstraat

Video
Gerelateerde projecten