Renovatie rioolgemaal Haarsteeg

Door de renovatie van het rioolgemaal is de stankoverlast voor de omgeving verholpen.

Aannemingsbedrijf Vissers Ploegmakers Oss | Expertises

Terug naar overzicht Projecten »

Toelichting

Om stankoverlast vanuit het rioolgemaal naar de omgeving aan te pakken is het gemaal gerenoveerd. De instroomvoorziening voor een vrijverval aanvoer in de natte kelder is vervangen. Daarnaast is de persleiding die aansluit op het rioolgemaal deels vervangen en voorzien van een beluchtingsleiding en een leidingafsluiter.

Door aantasting van de natte kelder vanuit het rioolwater diende daarnaast het beton gerepareerd te worden. De nieuw gemaakte wanddoorvoeren zijn beschermd middels een lining tegen toekomstige aantasting.

De stuwput bij het rioolgemaal is gedeeltelijk gesloopt en verkleind. De put is bovendien opnieuw ingericht. Zo zijn de geurfilters vervangen, luiken opnieuw aangebracht en is de put voorzien van een laddertrap.

Een belangrijke uitdaging tijdens het project betrof het in bedrijf houden van de functie van het rioolgemaal tijdens onze werkzaamheden. Het rioolgemaal Haarsteeg is namelijk het grootste en belangrijkste gemaal in het beheergebied van de RWZI Den Bosch. Het afvalwater van de gehele gemeente Heusden komt via dit gemaal naar de RWZI Den Bosch, dit betreft duizenden m3 per uur.
Door de inzet van een forse tijdelijke ompompinstallatie hebben we de continuïteit van de afvoer van het afvalwater geborgd.

Kenmerken

Opdrachtgever     Waterschap Aa en Maas
Locatie van project     Haarsteeg
Contractvorm     Werkomschrijving
Uitvoering     2016-2017
Kenmerken     - Renovatie natte kelder
- Aanpassing persleiding
- Aanbrengen instroomvoorziening
- Renovatie stuwput

Renovatie rioolgemaal Haarsteeg in beeld

Renovatie rioolgemaal Haarsteeg
Renovatie rioolgemaal Haarsteeg
Renovatie rioolgemaal Haarsteeg
Renovatie rioolgemaal Haarsteeg
Renovatie rioolgemaal Haarsteeg
Renovatie rioolgemaal Haarsteeg

Gerelateerde projecten