FluviaTiel fase 1

Verbeteren van de waterveiligheid en verminderen van de kwelwateroverlast, gecombineerd met een (recreatieve) natuurontwikkeling.

Aannemingsbedrijf Vissers Ploegmakers Oss | Expertises

Terug naar overzicht Projecten »

Toelichting

FluviaTiel betreft de herinrichting van het gebied tussen de Waal, het Amsterdam-Rijnkanaal en het centrum. De maatregelen vergroten de bescherming tegen overstroming, verminderen kwelwater en piping (het wegspoelen van grond onder de dijk). De bestaande dijk wordt verhoogd en verbreed. Ook een deel van het Vijverterrein wordt opgehoogd. Door de verhoging en verbreding ontstaat de mogelijkheid om binnendijks woningen te bouwen. Onderdeel van FluviaTiel is ook dat in de Kleine Willemspolder natuurontwikkeling plaatsvindt en er recreatiemogelijkheden komen. Zo wordt er een nevengeul ontgraven en worden er recreatieve paden met kleine kunstwerken gerealiseerd.

De hoofdopgave van het project FluviaTiel fase 1 is het creëren van een waterkerend landschap, de drager van dit landschap is de “klimaatdijk”. Met het realiseren worden de verschillende projectdoelen behaald;

Dijkveiligheid
Het realiseren van een super robuuste waterkering, die voldoet aan de toekomstige eisen rond dijkveiligheid.

Kwelvermindering
Het reduceren van kweloverlast in Tiel Oost. Hiervoor vindt voorlandverbetering plaats en wordt het Vijverterrein opgehoogd.

Natuurontwikkeling & Recreatieve ontsluiting
Het realiseren van nieuwe natuur in de vorm van verschillende natuurdoelen. Onder andere de realisatie van een geul en het creëren van een zandige oeverzone. Daarnaast wordt er een Ooibos aangeplant. Het aantrekkelijk recreatief ontsluiten van de Kleine Willemspolder. Hiertoe worden er struinpaden gerealiseerd welke door bruggetjes worden verbonden.

Stedelijke ontwikkeling
Inrichten van het binnendijkse gebied zodat er optimale uitgangspunten worden gerealiseerd voor woningbouw ontwikkeling door derden.

Kenmerken

Opdrachtgever     Gemeente Tiel
Locatie van project     Tiel
Contractvorm     UAV-gc
Uitvoering     2017-2018
Kenmerken     - Dijkversterking door klimaatdijk
- Natuurontwikkeling
- Binnendijkse ophoging (stedelijke ontwikkeling)
Samenwerking     Best Value

FluviaTiel fase 1 in beeld

FluviaTiel fase 1
FluviaTiel fase 1
FluviaTiel fase 1
FluviaTiel fase 1
FluviaTiel fase 1
FluviaTiel fase 1
FluviaTiel fase 1
FluviaTiel fase 1
FluviaTiel fase 1

Gerelateerde projecten