Vervanging transportleiding De Hutten

Vervanging van afvalwatertransportleiding waarbij continuïteit van afvoer van afvalwater is geborgd.

Aannemingsbedrijf Vissers Ploegmakers Oss | Expertises

Terug naar overzicht Projecten »

Toelichting

De afvalwatertransportleiding tussen rioolgemaal De Hutten en RWZI te Asten hebben we volledig vervangen. Het betreft een GVK leiding DN 350 mm die wordt aangelegd op een diepte van circa 2 m - mv. Het tracé loopt grotendeels langs bestaande wegen en kruist diverse wegen, watergangen en andere obstakels. Om de nieuwe leiding aan te kunnen sluiten op een bestaand rioolgemaal en RWZI zijn beide installaties aangepast. Daarnaast is de werking van de stripperput van de RWZI geoptimaliseerd.

De leiding is grotendeels aangelegd in een open ontgraving. Op een aantal locaties hebben we de bovengrondse infrastructuur middels een persing gekruist. De kruising van een provinciale weg is middels een gestuurde boring gerealiseerd. Door deze aanpak is geen hinder opgetreden voor de weggebruikers. Gedurende onze werkzaamheden is de afvoer van het afvalwater continu gewaarborgd. Dit door tijdelijke leidingstracés met goed afgestemde en gecoördineerde omkoppelmomenten.

Kenmerken

Opdrachtgever     Waterschap Aa en Maas
Locatie van project     Asten
Contractvorm     RAW-bestek
Uitvoering     2016-2017
Kenmerken     - Vervangen afvalwatertransportleiding
- Realiseren aansluitingen op RWZI en rioolgemaal
- Aanpassing stripperput RWZI
- Aanbrengen ontluchters en PIG-lancering

Vervanging transportleiding De Hutten in beeld

Vervanging transportleiding De Hutten
Vervanging transportleiding De Hutten
Vervanging transportleiding De Hutten
Vervanging transportleiding De Hutten
Vervanging transportleiding De Hutten
Vervanging transportleiding De Hutten
Vervanging transportleiding De Hutten
Vervanging transportleiding De Hutten
Vervanging transportleiding De Hutten
Vervanging transportleiding De Hutten

Gerelateerde projecten