Integrale aanpak Hertogswetering - Roode Wetering

Integrale aanpak leidt tot betere waterkwaliteit, herstelde kades, ecologische verbetering en eenvoudig beheer en onderhoud.

Aannemingsbedrijf Vissers Ploegmakers Oss | Expertises

Terug naar overzicht Projecten »

Toelichting

Midden in het agrarisch gebied tussen Grave en de polder bij Oss stroomt de Hertogswetering. Deze wetering is een belangrijke schakel in het watersysteem en heeft ook de functie van ecologische verbindingszone.
Met de realisatie van het project zijn verschillende doelen bereikt:
- Verbeteren waterkwaliteit: dit is gerealiseerd door het baggeren van een groot deel van de Hertogswetering.
- Herstellen kades: door achterstallig onderhoud waren in de loop der tijd de kades afgekalfd. Plaatselijk waren hele delen in de wetering geschoven. Door het herstellen van de kades is de waterveiligheid geborgd.
- Migratiemogelijkheden flora en fauna: door de aanleg van een ecologische verbindingszone met plasdras en moeraszones, natuurvriendelijke oever, poelen en ecologische inrichtingselementen is een verbindingsroute gecreƫerd voor o.a. poelkikker, grote modderkruiper, moeras- en weidevogels en diverse amfibieƫn, libellen en vlinders.
- Beheer en onderhoud: door aanpassing van het waterpeil, aanleg van onderhoudspaden, herprofilering van de kades, realisatie van maaiselverzamelplaatsen en aanleg en aanpassing van inlaten is het gebied eenvoudig te beheren en onderhouden.

Wij hebben het ontwerp (Design & Construct), omgevingsmanagement (conditionerende onderzoeken, vergunningen, communicatie omgeving) en de realisatie verzorgd.

Binnen het projectgebied bevinden zich meerdere strikt beschermde diersoorten, waaronder de poelkikker, heikikker en grote modderkruiper. Daarnaast bevindt het projectgebied zich middenin het grootste weidevogelgebied van Brabant.
Daarom hebben wij een aanpak gehanteerd die heeft geleid tot beheerste en zorgvuldige omgang met deze soorten en gebieden. We hebben uitgebreide ecologische onderzoeken uitgevoerd en op basis daarvan een ecologisch werkprotocol en activiteitenplan opgesteld. Daarnaast zijn de werkzaamheden in nauw overleg uitgevoerd met het bevoegd gezag en betrokken natuurorganisaties (Brabants Landschap, IVN, vogelwerkgroepen).

Kenmerken

Opdrachtgever     Waterschap Aa en Maas
Locatie van project     Oss - Den Bosch
Contractvorm     UAV-gc
Uitvoering     2020 - 2021
Kenmerken     - Kadeherstel
- Baggerwerkzaamheden
- Aanleg ecologische verbindingszone
- Realisatie plasdras en moeraszones
- Ecologische inrichtingselementen (zoals faunapassages, otterholts, ijsvogelwanden, nestgelegenheden)
- Maaiselverzamelplaatsen (stalen damwanden, drijflijnen)
- Betonnen inlaatwerken
- Bodem- en taludverdediging autobruggen

Integrale aanpak Hertogswetering - Roode Wetering in beeld

Integrale aanpak Hertogswetering - Roode Wetering
Integrale aanpak Hertogswetering - Roode Wetering
Integrale aanpak Hertogswetering - Roode Wetering
Integrale aanpak Hertogswetering - Roode Wetering
Integrale aanpak Hertogswetering - Roode Wetering
Integrale aanpak Hertogswetering - Roode Wetering
Integrale aanpak Hertogswetering - Roode Wetering
Integrale aanpak Hertogswetering - Roode Wetering
Integrale aanpak Hertogswetering - Roode Wetering
Integrale aanpak Hertogswetering - Roode Wetering
Integrale aanpak Hertogswetering - Roode Wetering
Integrale aanpak Hertogswetering - Roode Wetering
Integrale aanpak Hertogswetering - Roode Wetering
Integrale aanpak Hertogswetering - Roode Wetering
Integrale aanpak Hertogswetering - Roode Wetering

Gerelateerde projecten

 
Aannemingsbedrijf Vissers Ploegmakers Oss
 
Aannemingsbedrijf Vissers Ploegmakers Oss
 
Aannemingsbedrijf Vissers Ploegmakers Oss
 
Aannemingsbedrijf Vissers Ploegmakers Oss
 
Aannemingsbedrijf Vissers Ploegmakers Oss