Blauwe Poort

Met de realisatie van een piekberging en waterhouderij wordt op een innovatieve wijze ingespeeld op de klimaatveranderingen.

Aannemingsbedrijf Vissers Ploegmakers Oss | Expertises

Terug naar overzicht Projecten »

Toelichting

De Blauwe Poort; een innovatief project waarbij wordt ingespeeld op de klimaatveranderingen. De waterberging is nodig om (toekomstige) wateroverlast in het gebied tegen te gaan (piekberging). De capaciteit van de waterberging bedraagt circa 25.000 m3. Naast waterberging ter voorkoming van wateroverlast, is ook een ‘waterhouderij’ (seizoensberging) gerealiseerd, waarmee water wordt vastgehouden voor benutting in droge perioden. Deze ontwikkeling is belangrijk, omdat de verwachting is dat klimaatverandering zal leiden tot een toename van droge perioden en waterschaarste. Door kades, een waterdichte laag in de ondergrond en een stelsel van watergangen met diverse kunstwerken wordt dit project gerealiseerd. De kunstwerken bestaan onder andere uit diverse stuwen, een inlaat en een uitlaatconstructie en een sifon onder de N279.

Een provinciale weg kruist het aanvoertracé naar de piekberging. Door de aanleg van een sifon onder de provinciale weg door wordt dit knelpunt opgelost. Een uitgedachte aanpak zorgt ervoor dat de weg niet afgesloten hoeft te worden en weggebruikers geen hinder ondervinden.

Kenmerken

Opdrachtgever     Waterschap Aa en Maas
Locatie van project     Beek en Donk
Contractvorm     RAW bestek
Uitvoering     2018
Kenmerken     - Innovatief project
- 1 piekberging
- 1 waterhouderij
- 7 kunstwerken: 5 stuwen, Pompvoorziening met waterfiets en Sifon onder de N279

Blauwe Poort in beeld

Blauwe Poort
Blauwe Poort
Blauwe Poort
Blauwe Poort
Blauwe Poort
Blauwe Poort
Blauwe Poort
Blauwe Poort
Blauwe Poort
Blauwe Poort

Gerelateerde projecten

 
Aannemingsbedrijf Vissers Ploegmakers Oss
 
Aannemingsbedrijf Vissers Ploegmakers Oss
 
Aannemingsbedrijf Vissers Ploegmakers Oss
 
Aannemingsbedrijf Vissers Ploegmakers Oss
 
Aannemingsbedrijf Vissers Ploegmakers Oss