Dijkverbetering Eemdijk-Zuid

Waarborgen van de veiligheid voor de omgeving door verbetering van de dijken

Aannemingsbedrijf Vissers Ploegmakers Oss | Expertises

Terug naar overzicht Projecten »

Toelichting

In opdracht van Waterschap Vallei en Veluwe hebben we de dijken langs de Zuidelijke Randmeren en de Eem verbeterd. Voor het project hebben we het ontwerp opgesteld, het werk uitgevoerd en de gehele afstemming met de omgeving verzorgd.
Doordat de dijk op veel locaties letterlijk in de achtertuin van omwonenden is gebouwd hebben we het ontwerp en de werkzaamheden met veel keukentafel gesprekken doorgenomen.

Deze gesprekken vormde ook input voor de ontwerpfase. Zo hebben we telkens gekeken naar de meest geschikte oplossing voor de dijkverbetering. Hierbij niet alleen kijkende naar de technische oplossing, maar ook naar de impact op de omgeving.

De uiteindelijke dijkverbetering is gerealiseerd door grondoplossingen en constructieve oplossingen. Voor de grondoplossing is onder andere aanberming, kruinverhoging en taludverflauwing toegepast. De constructieve oplossingen bestonden uit het toepassen van verankerde damwanden.

Naast de dijkverbetering maakte de natuurontwikkeling onderdeel uit van de opdracht. Zo werd de Melmplas, een voormalig zandwinningsgebied, deels gedempt. Op deze wijze werd dit omgevormd tot een nat weidegebied dat nu onderdeel uitmaakt van natuurgebied De slaag.

Kenmerken

Opdrachtgever     Waterschap Vallei en Veluwe
Locatie van project     Eemdijk
Contractvorm     UAV-gc
Uitvoering     2014 - 2017
Kenmerken     - Dijkverbetering door grondoplossingen
- Dijkverbetering door constructieve oplossingen
- Aanleggen infrastructuur (wegen en fietspaden)
- Natuurontwikkeling

Dijkverbetering Eemdijk-Zuid in beeld

Dijkverbetering Eemdijk-Zuid
Dijkverbetering Eemdijk-Zuid
Dijkverbetering Eemdijk-Zuid
Dijkverbetering Eemdijk-Zuid
Dijkverbetering Eemdijk-Zuid
Dijkverbetering Eemdijk-Zuid

Video
Gerelateerde projecten