Bouw- en woonrijp maken Thiendenland II en Zevender

Omvorming van landbouwgebied naar woonwijken en industrieterrein

Aannemingsbedrijf Vissers Ploegmakers Oss | Expertises

Terug naar overzicht Projecten »

Toelichting

Een flinke uitbreiding van Schoonhoven; Thiendenland II en Zevender. Wij verzorgen hiervoor de complete omvorming van het huidige landbouwgebied naar woonwijken en een industrieterrein. Dit doen we in drie fases; aanbrengen van voorbelasting, bouwrijp maken en woonrijp maken.
De voorbelasting voeren we uit met tijdelijke zandophogingen en verticale drainage (lees hieronder meer). Het bouwrijp maken bestaat uit het aanbrengen van riolering en bouwwegen. Onderdeel van de riolering is de aanleg van een 2-tal gemalen incl. elektrotechnische en mechanische installaties. Daarnaast verzorgen we de coördinatie met nutsbedrijven die verantwoordelijk zijn voor de aanleg van gas, water en elektra.
Tijdens de fase van het woonrijp maken richten we de complete wijk in. Van asfalt en elementenverhardingen tot en met de openbare verlichting en groenvoorzieningen.

Het plangebied bevindt zich in zettingsgevoelig gebied. Dit houdt in dat de ondergrond door belasting/druk van bovenaf wordt samengedrukt. Hierdoor zakt het maaiveld geleidelijk weg.
Bij dit project zijn we verantwoordelijk om dit zettingsproces te forceren zodat de zettingen zijn opgetreden voordat de woonwijken zijn ingericht met bestrating en beplanting. Dit doen we door het aanbrengen van voorbelasting (extra druk op de bodem). Door deze voorbelasting komt ook het grondwater 'onder spanning' te staan. Om deze spanning weg te nemen zodat de ondergrond zich sneller zet, brengen we verticale drainage aan.

Kenmerken

Opdrachtgever     Ontwikkelingscombinatie Thiendenland II en Zevender
Locatie van project     Schoonhoven
Contractvorm     RAW-bestek
Uitvoering     2014-2019
Kenmerken     - Aanbrengen voorbelasting
- Zettingsversnellende maatregelen
- Bouwrijp maken
- Woonrijp maken

Bouw- en woonrijp maken Thiendenland II en Zevender in beeld

Bouw- en woonrijp maken Thiendenland II en Zevender
Bouw- en woonrijp maken Thiendenland II en Zevender
Bouw- en woonrijp maken Thiendenland II en Zevender
Bouw- en woonrijp maken Thiendenland II en Zevender
Bouw- en woonrijp maken Thiendenland II en Zevender
Bouw- en woonrijp maken Thiendenland II en Zevender

Gerelateerde projecten