Prioritaire dijkversterkingen perceel 1

Versterking van dijken en kades zodat voor 2020 de veiligheidsnorm 1/250 is behaald.

Aannemingsbedrijf Vissers Ploegmakers Oss | Expertises

Terug naar overzicht Projecten »

Toelichting

Mook
In Mook bestaat de waterkering deels uit een harde kering en deels uit een groene kering. De groene kering is op verschillende punten afgekeurd. Per dijkvak zijn verschillende faalmechanismen aan de orde, van piping en heave tot te steile taluds. Door verflauwing van de taluds en inkassing van klei worden de faalmechanismen opgeheven.
De harde kering bestaat deels uit een keermuur en deels uit een bestaande erftoegangsweg. De keermuur voldoet niet aan de hoogte en is niet stabiel genoeg. De wegconstructie is niet voldoende stabiel om te voldoen aan de veiligheidsnorm. Door het vervangen van de keermuur incl. de ondergrondse fundatie en het aanbrengen van een type 1 constructie in de erftoegangsweg voldoet de kering weer aan de veiligheidsnorm.

Afferden
De dijk bij Afferden bestaat geheel uit een groene kering. Deze dijk is afgekeurd op macrostabiliteit. Door de bestaande taluds te verflauwen wordt de gewenste stabiliteit weer behaald. Op de dijk zijn diverse bomen aanwezig die gehandhaafd dienen te blijven. Door de toepassing van structuurmatten wordt ook op deze locaties de vereiste stabiliteit verkregen.

Bergen – Aijen
De dorpen Bergen en Aijen worden omringd door een dijk. Deze dijk is te laag waardoor deze niet voldoet aan de veiligheidsnorm. Door de dijk op te hogen volgens een standaardprofiel en de toepassing van een voorlandverbetering ter voorkoming van piping voldoet deze dijk weer aan de veiligheidsnorm.

Naast de realisatie van het project verzorgen we het omgevingsmanagement. Zo betrekken we de buurt en belanghebbenden bij het ontwerp en informeren we ze tijdens de uitvoering. Een ander belangrijk onderdeel van het omgevingsmanagement is de conditionering van het werk. De coördinatie voor de benodigde verlegging van kabels en leidingen, het voorbereiden en aanvragen van vergunningen en het afstemmen van de werkzaamheden op aanwezige flora en fauna, archeologische waarden en mogelijke explosieven behoort tot onze werkzaamheden.

Kenmerken

Opdrachtgever     Waterschap Limburg
Locatie van project     Mook, Afferden, Bergen-Aijen
Contractvorm     UAV-gc
Uitvoering     2017-2019
Kenmerken     - Dijkverbetering door grondoplossing (groene kering)
- Dijkverbetering door keermuur (harde kering)
- Dijkverbetering door type 1 constructie (harde kering)
- Dijkverbetering door pipingmaatregelen

Prioritaire dijkversterkingen perceel 1 in beeld

Prioritaire dijkversterkingen perceel 1
Prioritaire dijkversterkingen perceel 1
Prioritaire dijkversterkingen perceel 1
Prioritaire dijkversterkingen perceel 1
Prioritaire dijkversterkingen perceel 1
Prioritaire dijkversterkingen perceel 1
Prioritaire dijkversterkingen perceel 1
Prioritaire dijkversterkingen perceel 1
Prioritaire dijkversterkingen perceel 1

Gerelateerde projecten