Natuurinrichting Palmerswaard

Door een uiterwaardbrede herinrichting wordt een bijdrage geleverd aan de doelstellingen vanuit KRW, N2000 en EHS.

Aannemingsbedrijf Vissers Ploegmakers Oss | Expertises

Terug naar overzicht Projecten »

Toelichting

De Palmerswaard (gelegen langs de Nederrijn in de gemeente Rhenen) was niet optimaal ingericht op de ecologische potenties die in dit riviertraject aanwezig zijn te benutten. Daarnaast was het terrein lastig te beheren vanuit vegetatief oogpunt en kon door de herinrichting invulling gegeven worden aan doelstelling vanuit KRW.
De KRW-maatregelen omvatte het realiseren van een eenzijdig op de Nederrijn aangetakte geul en het realiseren van natuurvriendelijke oevers (verdeeld over vele kribvakken).
Om de natuurontwikkeling te bevorderen zijn daarnaast diverse nieuwe poelen ontgraven en zijn bestaande waterpartijen natuurvriendelijk ingericht. Door het realiseren van zomerkades met overloop- en terugloop voorzieningen, waaronder de renovatie van een historische sluis, worden verschillende waterstanden in het gebied gecreƫerd.

Ecologie:
In het gebied waren beschermde diersoorten aanwezig zoals bevers, ringslangen en bittervoorn. Om het bestaand habitat van deze bijzondere diersoorten te beschermen zijn de werkzaamheden onder intensieve ecologische begeleiding uitgevoerd.

Beperking omgevingshinder:
In totaal was er een flink overschot aan grond door de herinrichting. Om de hinder voor de omgeving te beperken is deze vrijkomende grond per schip afgevoerd. Hiervoor is een tijdelijke losvoorziening gecreƫerd zodat transportmaterieel de grond direct in het schip kon lossen.

Kenmerken

Opdrachtgever     Provincie Gelderland
Locatie van project     Rhenen
Contractvorm     RAW-bestek
Uitvoering     2016
Kenmerken     - KRW, N2000 en EHS
- Natuurontwikkeling
- Eenzijdig aangetakte nevengeul

Natuurinrichting Palmerswaard in beeld

Natuurinrichting Palmerswaard
Natuurinrichting Palmerswaard
Natuurinrichting Palmerswaard
Natuurinrichting Palmerswaard
Natuurinrichting Palmerswaard
Natuurinrichting Palmerswaard
Natuurinrichting Palmerswaard
Natuurinrichting Palmerswaard
Natuurinrichting Palmerswaard
Natuurinrichting Palmerswaard
Natuurinrichting Palmerswaard
Natuurinrichting Palmerswaard
Natuurinrichting Palmerswaard
Natuurinrichting Palmerswaard
Natuurinrichting Palmerswaard
Natuurinrichting Palmerswaard

Gerelateerde projecten

 
Aannemingsbedrijf Vissers Ploegmakers Oss
 
Aannemingsbedrijf Vissers Ploegmakers Oss
 
Aannemingsbedrijf Vissers Ploegmakers Oss
 
Aannemingsbedrijf Vissers Ploegmakers Oss
 
Aannemingsbedrijf Vissers Ploegmakers Oss