Onze aanpak

Heeft u als opdrachtgever het project al volledig uitgedacht? Dan zorgen wij voor een correcte uitvoering. Maar steeds vaker werken we met totaalconcepten; organiseren uw klantvraag van A tot Z. Van ontwerp tot realisatie en oplevering. Altijd rekening houdend met de omgeving. Dit doen we niet alleen, maar met een vaste groep van samenwerkingspartners. Omdat we er samen meer van maken. Daar ligt onze kracht.

Aannemingsbedrijf Vissers Ploegmakers Oss | Certificeringen

Van ontwerp tot realisatie

We zijn een organisatie met een platte structuur, met directieleden als projectleiders. Niet soleren op een project, maar nauw samenwerken. Met betrokken en slagvaardige medewerkers. Met knowhow op het gebied van techniek. Zowel het ontwerp- als realisatieproces wordt aangestuurd door dezelfde personen. Sleutelfunctionarissen, zoals wij hen noemen. Voor een effectieve en snelle doorloop van het project, omdat praktische kennis al bij het ontwerp wordt ingebracht. Maar ook voor een effectieve aansturing van partners waarmee we samenwerken, zoals ingenieursbureaus, onderzoeksbureaus en specialistische onderaannemers.

De oplossing die we in samenspraak met u als opdrachtgever ontwerpen, voeren we niet klakkeloos uit. We gaan ook in gesprek met andere stakeholders. Zoals met mensen die in het gebied wonen, met gemeenten of andere belangenorganisaties. Een interactief proces om te horen wat zij belangrijk vinden.

Aannemingsbedrijf Vissers Ploegmakers Oss | Onze aanpak
Aannemingsbedrijf Vissers Ploegmakers Oss | Omgevingsmanagement

Omgevingsmanagement

Bouwen aan openbare ruimte zonder hinder of overlast te veroorzaken is helaas (nog) niet mogelijk. Maar goed luisteren naar de mensen in onze omgeving en hen doorlopend informeren helpt wel mee in het wederzijds begrip. Dit nemen we dan ook erg serieus. Van de start van een project tot en met de oplevering.

Rekening houden met de omgeving betekent ook aandacht besteden aan het treffen van goede voorbereidingen. Zoals het aanvragen van benodigde vergunningen, aandacht voor de flora en fauna in het gebied, het ruimen van explosieven die mogelijk nog in de grond liggen en het verleggen van kabels en leidingen. We brengen het vooraf in beeld en laten waar nodig onderzoek uitvoeren. Een essentieel onderdeel voor een goede strategie, aanpak en planning.