Stedelijk gebied

Bouwen in een dynamische leefomgeving, zowel in de stad als in het buitengebied. Waar mensen wonen, werken en recreëren. Een gebied met volop bedrijvigheid. Vissers Ploegmakers legt zich in deze discipline toe op het volledig bouw- en woonrijp maken van woonwijken, industrieel gebied én de verbindingswegen ernaartoe. Zowel boven als onder de grond. Altijd duurzaam en efficiënt werken aan een aantrekkelijkere mooiere openbare ruimte, met zo min mogelijk hinder voor de omgeving.

Aannemingsbedrijf Vissers Ploegmakers Oss | Certificeringen

Bouwrijp

Bij het bouwrijp maken van percelen realiseren we de ondergrondse voorzieningen, tijdelijke bouwwegen en de waterhuishouding. De ondergrondse voorzieningen in de vorm van kabels en leidingen. Van gas tot (afval)water en van elektra tot internet.
Een ander belangrijk taak tijdens het bouwrijp maken is het verzorgen van de waterhuishouding. Steeds belangrijker wordt hierbij de duurzame inrichting van de waterhuishouding. Door het realiseren van gescheiden stelsels, infiltratieriolen en wadi’s koppelen we het hemelwater af van de afvalwaterafvoer. Hierdoor wordt water beter vastgehouden in het gebied en wordt de rioolwaterzuivering minder belast.

Aannemingsbedrijf Vissers Ploegmakers Oss | Expertise: Stedelijk Gebied
Aannemingsbedrijf Vissers Ploegmakers Oss | Expertise: Stedelijk Gebied

Woonrijp

In deze fase van het proces starten we met de definitieve inrichting van het gebied. Door ruime kennis en ervaring met dit soort projecten, zijn we in staat het complete plaatje te leveren. Van woonwijken of van industrieel erf. We verzorgen de volledige afwerking, maken het gebied gereed voor uiteindelijk gebruik. We verharden de wegen, verzorgen de afwatering, maken de straatverlichting en -meubilair en tenslotte leggen we groenvoorziening aan.

En meer
Maar binnen het stedelijk gebied doen we nog meer. Zoals het realiseren van provinciale- en gemeentelijke wegen die dorpen en steden aan elkaar verbinden. Daarnaast realiseren we parkeerplaatsen, parken en speeltuinen die de ruimte praktischer en mooier maken.

Integraal werken

Bouwen aan binnenstedelijk en buitenstedelijk gebied is een veelomvattende discipline. Een werkveld waarbij veel komt kijken. Door onze integrale aanpak kunnen we u als opdrachtgever volledig ontzorgen. Zodat u geen omkijken heeft naar benodigde vergunningen, procedures, omgevingsmanagement of andere verplichtingen.

Aannemingsbedrijf Vissers Ploegmakers Oss | Expertise: Stedelijk Gebied

Projecten stedelijk gebied

 
Aannemingsbedrijf Vissers Ploegmakers Oss
 
Aannemingsbedrijf Vissers Ploegmakers Oss
 
Aannemingsbedrijf Vissers Ploegmakers Oss
 
Aannemingsbedrijf Vissers Ploegmakers Oss