Dijken en kades

Nederland en water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We zijn erdoor omringd. Een groot deel van ons land ligt onder de zeespiegel en is vatbaar voor overstromingen. Dijken en kades bieden al decennialang bescherming. Maar het klimaat verandert en de bestaande dijken zijn steeds vaker toe aan een upgrade.

Aannemingsbedrijf Vissers Ploegmakers Oss | Certificeringen

Specialist in dijken en kades

Al sinds onze oprichting in 1988 werken we aan een veilige omgeving. Hier ligt onze oorsprong; in het grondverzet, in het bouwen en verstevigen van dijken en kades. In verschillende omstandigheden, waar waterveiligheid gegarandeerd moet blijven. We zijn erin gespecialiseerd. Altijd strevend naar de beste oplossing. Volgens een integrale aanpak waarbij we kijken naar het totaalplaatje. Meestal niet de meest eenvoudige oplossing, maar goed voor de omgeving en van de beste kwaliteit.

Aannemingsbedrijf Vissers Ploegmakers Oss | Expertise: Dijken en Kades
Aannemingsbedrijf Vissers Ploegmakers Oss | Expertise: Dijken en Kades

Faalmechanismen

Bestaande dijken voldoen vandaag de dag vaak niet meer, faalmechanismen treden op. Bijvoorbeeld doordat er water over een (te lage) dijk dreigt te stromen. Of dat deze instabiel raakt door bijvoorbeeld een wegzakkende ondergrond. Ook water dat onder de dijk dreigt te stromen bij hoogwater (piping) is een veel voorkomend faalmechanisme.
Met onze integrale aanpak zorgen we ervoor dat met een gedegen ontwerp de dijken weer voldoen aan de vigerende normering betreffende waterveiligheid. Zo bepalen we per faalmechanisme welke maatregel het beste toegepast kan worden. Hierbij wegen we onder andere de technische haalbaarheid, effecten op de omgeving en onderhoudbaar- en toetsbaarheid voor de beheerders van de verschillende maatregelen tegen elkaar af.

Grote diversiteit

Dijken en kades zijn in Nederland onmisbaar. Want alles wat water keert, moet worden beschermd. Door bijvoorbeeld het dijklichaam met grond te verbreden of op te hogen. Voor dijkversteviging of dijkverzwaring. Maar in veel gebieden wonen mensen op de kade. Een dergelijke grondoplossing is dan niet altijd mogelijk. Een op zichzelf staande kerende constructie, zoals een damwand of kademuur, biedt dan uitkomst.

Aannemingsbedrijf Vissers Ploegmakers Oss | Expertise: Dijken en Kades

Projecten dijken en kades

 
Aannemingsbedrijf Vissers Ploegmakers Oss
 
Aannemingsbedrijf Vissers Ploegmakers Oss
 
Aannemingsbedrijf Vissers Ploegmakers Oss
 
Aannemingsbedrijf Vissers Ploegmakers Oss
 
Aannemingsbedrijf Vissers Ploegmakers Oss