Afvalwater

Het rioolstelsel wordt gevormd door een keten van leidingen, rioolbuizen, gemalen en de zuiveringsinstallatie. Aangelegd om het afvalwater van huizen en bedrijven af te voeren en te zuiveren. Maar het systeem raakt verouderd. De bevolking is gegroeid. De bedrijvigheid toegenomen. Het huidige stelsel voldoet op veel plaatsen niet meer. Het kan de enorme hoeveelheid afvalwater steeds minder goed verwerken. Daarnaast wordt hemelwater steeds vaker van het afvalwater afgekoppeld middels een gescheiden systeem. Sinds de oprichting van Vissers Ploegmakers in 1988 werken we aan afvalwateroplossingen.

Aannemingsbedrijf Vissers Ploegmakers Oss | Certificeringen

Afvalwaterstromen gegarandeerd

Het afvalwater legt ondergronds een flinke weg af. Van een huis of bedrijf stroomt het onder vrijverval of onder druk via het riool naar het gemaal. Deze perst het vervolgens weg naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie, een continu proces. Tijdens werkzaamheden zorgen we wanneer nodig voor tijdelijke ompompvoorzieningen. Want je kunt een riool immers er niet zomaar tussenuit halen. Afvalwaterstromen blijven dan ook altijd gegarandeerd.

Aannemingsbedrijf Vissers Ploegmakers Oss | Expertise: Afvalwater
Aannemingsbedrijf Vissers Ploegmakers Oss | Expertise: Afvalwater

Specialisme

Door de jaren heen hebben we kilometers aan leidingen en riolering gerepareerd, vervangen en nieuw aangelegd. Maar ook de doorvoer naar rioolgemalen en zuiveringsinstallaties gerealiseerd. In stedelijk gebied en daarbuiten. Zowel klein- als grootschalige projecten. Van één enkele huis- of bedrijfsaansluiting tot een complete nieuwbouwwijk of industriepark. Altijd rekening houdend met de omgeving. We hebben er inmiddels ruime kennis en ervaring in opgedaan. En we blijven onszelf ontwikkelen. Niet soleren op een project, maar altijd in teamverband samenwerken. Zo houden we elkaar scherp.

Maatwerk

Werken met afvalwater is zelden standaard. Het vraagt om creatieve oplossingen op maat. Leidingtracés kruisen vaak bestaande infrastructuur die behouden dient te blijven. Afhankelijk van de situatie kruisen we deze infrastructuur met verschillende boortechnieken.

Aannemingsbedrijf Vissers Ploegmakers Oss | Expertise: Afvalwater

Projecten afvalwater

 
Aannemingsbedrijf Vissers Ploegmakers Oss
 
Aannemingsbedrijf Vissers Ploegmakers Oss
 
Aannemingsbedrijf Vissers Ploegmakers Oss
 
Aannemingsbedrijf Vissers Ploegmakers Oss