Saneringen

Het werken in of met verontreinigde (water)bodem. Het is belangrijk dat dit op een veilige manier en nauwkeurige manier gebeurt, zodat de werkzaamheden geen negatief effect op de omgeving hebben, maar ook niet op onze eigen medewerkers. Daarom voeren wij de bodemsaneringswerkzaamheden uit volgens de wettelijke certificeringen: BRL SIKB7000, protocol 7001, 7003 en 7004.

 

Vaarweg Onderhoud en Renovatie Scheepsvaartvoorzieningen (VORS) - sanering

 • Uitvoering 2016 - 2019
 • Contract: UAV-gc (design & construct)
 • Samenwerkingsvorm: Best Value
 • Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Oost-Nederland
 • Het onder BRL SIKB protocol 7003 uitvoeren van een waterbodemsanering
  • Verwijderen van NT specie met behulp van hydraulische graafmachine op ponton
  • Afvoeren per schip van vrijkomende NT specie naar Hollands Diep
 • Het verwijderen van waterbodem, klasse A en B conform Besluit Bodem Kwaliteit
  • Verwijderen waterbodem met behulp van hydraulische graafmachine op ponton
  • Afvoeren per schip van vrijkomend materiaal naar oude zandwinlocatie waarbij materiaal wordt gebruikt voor de verondieping ten behoeve van natuurontwikkeling

 


 

Saneringswerkzaamheden stortplaats Poeldonk

 • Uitvoering 2014
 • Contract: UAV-GC
 • Het treffen van arbeidshygiĆ«nische maatregelen ter bescherming van omgeving en personeel
 • Het verzorgen van de milieukundige begeleiding inclusief het opstellen van een eindevaluatie
 • De verontreiniging ter plaatse van een voormalige stortplaats is ontgraven en op het naastliggende terrein verwerkt in de oprit van een fietsbrug. Het verontreinigde materiaal is afgedekt met een dikke laag schoon bodemmateriaal
 • Na voltooiing van de saneringswerkzaamheden is de voormalige saneringslocatie ingericht als natuurvriendelijke oever

 


 

Kleinschalige saneringsprojecten

 • Bij de voorbereiding van de herontwikkeling van gebieden wordt bodemonderzoek uitgevoerd. Soms blijkt uit dit bodemonderzoek dat de (water)bodem verontreinigd is. In veel gevallen gaat dit om verontreinigingen die binnen enkele dagen gesaneerd kunnen worden.
 • Wij beschikken over zowel het personeel als het materieel om, indien nodig, ad hoc saneringswerkzaamheden uit te voeren. Ons personeel is getraind in de omgang met verontreinigde grond en wordt jaarlijks medisch gekeurd. Het materieel is uitgevoerd met filteroverdrukinstallaties en is bovendien voorzien van de uitrusting die benodigd zijn voor saneringswerkzaamheden. Omdat wij beschikken over een eigen drietrapssanitairunit, eigen rijplaten en bouwhekken en overig materieel dat benodigd is voor de werkzaamheden, kunnen wij de werkzaamheden snel uitvoeren.