Ontwikkeling

De wereld verandert in een rap tempo. En blijft veranderen. In economisch opzicht, maar ook sociaal-maatschappelijk. Als Vissers Ploegmakers willen wij daar in meegaan; of daar zelfs in voorop lopen. In ieder geval in ons vakgebied. Om te zorgen dat we in control blijven

Hoe uit zich dat?

Die drang om te vernieuwen zit in de organisatie verankerd. In de mensen. Hun ambities. Hun manier van werken. Met gerealiseerde en nog te realiseren projecten als belangrijkste beloning en met intern enkele kapstokken om die drang om te vernieuwen aan op te kunnen hangen:

1

CO2 prestatieladder

Ons streven is om ons steentje bij te dragen aan de doelstelling van de overheid en van Europa om de CO2 uitstoot te reduceren. De CO2 prestatieladder is een instrument dat ons daarbij helpt. Zo hebben al onze vrachtwagens inmiddels een EURO V-motor en hebben de chauffeurs zich het nieuwe rijden aangeleerd.
In februari 2015 heeft Vissers Ploegmakers het CO2 - bewust certificaat niveau 5 behaald. Hiermee is een belangrijke stap gezet in een verdere verduurzaming van de activiteiten. Hiervoor zullen wij periodiek documenten publiceren op onze website. Naast onze eigen website, worden er ook documenten gepubliceerd op de SKAO website: www.skao.nl.

Klik op de onderstaande link voor ons CO2 certificaat:
Certificaat CO2 prestatieladder versie 2.2 trede 5  Certificaat CO2 prestatieladder versie 2.2 trede 5  (PDF, 354 Kb)
Certificaat CO2 prestatieladder versie 3.0 trede 5  Certificaat CO2 prestatieladder versie 3.0 trede 5  (PDF, 372 Kb)

Bekijk hieronder de gerelateerde documenten van de CO2 Prestatieladder door erop te klikken.

A. Inzicht
Footprint 2015 - 1e helft  Footprint 2015 - 1e helft  (PDF, 496 Kb)
Footprint 2015 - compleet  Footprint 2015 - compleet  (PDF, 32 Kb)
Footprint 2016 - 1e helft  Footprint 2016 - 1e helft  (PDF, 27 Kb)
Footprint 2016 - compleet  Footprint 2016 - compleet  (PDF, 102 Kb)
Emissie inventaris 2016.1  Emissie inventaris 2016.1  (PDF, 711 Kb)
Emissie inventaris 2016.2  Emissie inventaris 2016.2  (PDF, 711 Kb)
Emissie inventaris 2017.1  Emissie inventaris 2017.1  (PDF, 638 Kb)
Ketenanalyse Dieselverbruik  Ketenanalyse Dieselverbruik  (PDF, 268 Kb)
Ketenanalyse Beschoeiingen  Ketenanalyse Beschoeiingen  (PDF, 422 Kb)
Kwaliteitsmanagementplan  Kwaliteitsmanagementplan  (PDF, 630 Kb)

B. Reductie
Energie management actieplan  Energie management actieplan  (PDF, 651 Kb)
Evaluatie doelstellingen 2016 – 1e helft  Evaluatie doelstellingen 2016 – 1e helft  (PDF, 194 Kb)
Evaluatie doelstellingen 2016 – 2e helft  Evaluatie doelstellingen 2016 – 2e helft  (PDF, 559 Kb)
Evaluatie doelstellingen 2017 – 1e helft  Evaluatie doelstellingen 2017 – 1e helft  (PDF, 676 Kb)

C. Communicatie
Communicatieplan  Communicatieplan  (PDF, 232 Kb)

D. Participatie
Bewijs van deelname Nederland CO2 Neutraal (2016)  Bewijs van deelname Nederland CO2 Neutraal (2016)  (PDF, 311 Kb)
Bewijs van deelname Nederland CO2 Neutraal (2017)  Bewijs van deelname Nederland CO2 Neutraal (2017)  (PDF, 123 Kb)
Bewijs van deelname CO2 én KAM bewust ondernemen 2018  Bewijs van deelname CO2 én KAM bewust ondernemen 2018  (PDF, 1.5 Mb)

Verslagen van de bijeenkomsten worden apart opgeslagen.

2

SIKB-gecertificeerd voor bodembeheer

In ons werk komen we vaak tegen dat grond en slib is vervuild. Wij herkennen vervuilde grond en slib en zorgen ervoor dat dit veilig en verantwoord wordt afgevoerd, meestal met eigen materieel. Om deze werkzaamheden uit te mogen voeren beschikken wij over de certificaten SIKB7000, 7001, 7003 en 7004.

3

Social Return

Helaas heeft tegenwoordig niet iedereen evenveel kansen op de arbeidsmarkt. Als middelgrote aannemer zijn we ons heel bewust van de rol en verantwoordelijkheid die wij hierin kunnen hebben. Daarom voeren we een actief beleid om waar mogelijk mensen aan te nemen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt.