Onder- en bovengrondse Infra

Onder– en bovengrondse infra is een breed begrip, in ons geval kan dit zijn aanleg van riolering tot complete projecten van bijvoorbeeld aanleg van de openbare ruimte van een woonwijk als ook een verbindingsweg met bijbehorende werkzaamheden zoals verkeersregelinstallaties, openbare verlichting, hemel– en vuilwaterafvoer en een viaduct of tunnel.

 

Vervanging rioolwater transportleidingen

 • Uitvoering 2016 - 2017
 • Contract: RAW bestek en werkomschrijving (UAV)
 • Opdrachtgever: Waterschap Aa en Maas
 • Op twee locaties een in bedrijf zijnde rioolwater transportleiding tussen een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) en rioolgemaal vervangen.
  • De Hutten: een tracé van ca. 6 km tussen RWZI Asten en gemaal de Hutten ter plaatse van Asten en een tracé van ca. 1 km tussen RWZI Asten en gemaal Heusden.
  • Laarakker: een tracé van ruim 3 km tussen RWZI land van Cuijk en gemaal Haps.

 • De Hutten:
  • Nieuwe rioolwater transportleiding met een diameter van 350mm en 200mm.
  • Twee HDD boringen (onder provinciale weg) van totale lengte van ca. 1 km.
  • Tijdelijke omleidingen van in totaal ruim 3 km voor behoud bedrijfsvoering gemalen en RWZI.
  • Aanpassing stripperput van RWZI.
  • Aanbrengen pig-lancering tussen de twee HDD-boringen.

 • Laarakker:
  • Nieuwe rioolwater transportleiding met een diameter van 400mm.
  • Twee HDD boringen (onder A73 en provinciale weg) van totale lengte van ruim 600m.
  • Tijdelijke omleidingen van in totaal meer dan 600m voor behoud bedrijfsvoering gemalen en RWZI.
  • Aanpassen ontvangwerk RWZI inclusief waterdichte doorvoeren van natte ontvangstruimte naar droge kelder.
  • Vervangen leidingdeel in bestaande AC-leiding door GVK.
  • Aanpassen leidingwerk in afsluiterput.

 


 

Bouw- en woonrijp maken Thiendenland II en Zevender te Schoonhoven

 • Uitvoering 2014-2015
 • Opdrachtgever: Ontwikkelingscombinatie Thiendenland II en Zevender
 • Contract: RAW-bestek (OMOP)
 • Vissers-Ploegmakers is volledig verantwoordelijk voor het aanbrengen van de voobelasting t.p.v. toekomstige wegen met bijbehorende ondergrondse infra. Dit betekent dat we verantwoordelijk zijn hoe we dit uitvoeren aan de hand van geotechnisch advies zodat restzettingseis wordt behaald binnen de bepaalde tijd
 • Het toepassen van verticale drain onder voorbelasting om zettingsproces te versnellen
 • Het aanbrengen van voorbelasting in de vorm van zand
 • Monitoren van de voorbelasting d.m.v. zakbakens en waterspanningsmeters
 • Aanleg riolering
 • Aanleg van 2-tal gemalen incl. elektrotechnische en mechanische installaties
 • Aanleg van wegconstructies met elementen verharding
 • Aanleg van wegconstructies met asfaltverharding
 • Aanbrengen van complete openbare verlichting
 • Aanleg van alle groenvoorziening binnen deze wijk
 • Coordinatie met Nutsbedrijven welke verantwoordelijk zijn voor aanleg van Gas, water en elektra aansluiting binnen deze wijk.

 


 

Verbindingsweg Hapert N284 – A67

 • Uitvoering in 2010/2011
 • Contract: RAW-bestek
 • Opdrachtgever: provincie Noord-Brabant
 • Aanleg van een verbindingsweg tussen N284 en de A67
 • Verbreding bestaande provinciale weg N284
 • Het aansluiten van deze weg op de A67 met de bouw van een nieuw viaduct over deze rijksweg
 • Aanleg van een onderdoorgang voor vrachtverkeer
 • Het aanleggen van een 2-tal nieuwe fietstunnels
 • Aanbrengen van 2 complete VRI installaties en het aanpassen van een VRI installatie
 • Aanleg van de Openbare verlichting
 • Aanleg van groenvoorzieningen