Certificeringen

Projecten realiseren waar wij trots op zijn en die u als opdrachtgever tevreden stemmen. Dat is onze drijfveer, daar halen we energie uit. Werken aan topprojecten is een doorlopend proces. Het betekent open staan voor verbeterde werkmethodieken en innovaties. Want de wereld om ons heen verandert continue. En blijft veranderen. In economisch opzicht, maar ook op sociaal-maatschappelijk vlak. Wij gaan hierin mee en willen daarin zelfs vooroplopen.

Aannemingsbedrijf Vissers Ploegmakers Oss | Certificeringen

Kwaliteit

Dat wat we maken moet goed zijn, van de hoogst mogelijke kwaliteit. Om deze kwaliteit te borgen, is een gestructureerde werkwijze belangrijk. Onder andere gericht op streven naar continue verbetering, een klantgerichte benadering en een procesmatige manier van werken. We hebben de werkwijze ingebouwd in ons kwaliteitsmanagementsysteem en zijn gecertificeerd conform ISO 9001.


DOWNLOAD:   Download hier het certificaat ISO 9001  Certificaat ISO 9001  (PDF, 113 Kb)

Aannemingsbedrijf Vissers Ploegmakers Oss | Certificeringen
Aannemingsbedrijf Vissers Ploegmakers Oss | Certificeringen

Veiligheid

Onze medewerkers zijn de motor voor een goed bedrijf. Daar zijn we zuinig op. Een veilige, gezonde en duurzame werkomgeving is voor ons dan ook een prioriteit. Zodat mensen met een goed gevoel naar hun werk kunnen gaan en weer veilig thuis komen.
Daarom werken we volgens een gecertificeerde veiligheidsaanpak en zijn we in het bezit van een VCA**-certificaat.


DOWNLOAD:   Download hier het certificaat ISO 9001  Certificaat VCA**  (PDF, 120 Kb)

Duurzaamheid en milieu

We werken dagelijks vol passie aan het inrichten van de openbare ruimte. In allerlei disciplines. Maar altijd duurzaam en met respect voor de werkomgeving. Met oog voor het milieu. Door maatregelen te treffen die de uitstoot van CO2 verminderen. Maar ook door bewuste keuzes te maken als het gaat om materiaal en materieel, afvalreductie en in de omgang met gevaarlijke stoffen. Daarnaast werken we natuurlijk veel in de grond. Verontreinigde grond voeren we veilig af, meestal met eigen materieel. Om deze werkzaamheden uit te mogen voeren, zijn we op diverse vlakken gecertificeerd.

Milieumanagementsysteem ISO 14001, CO2 prestatieladder niveau 5, BRL 7000, protocol 7001, 7003 en 7004.

Onze duurzame manier van werken is ook terug te zien in hoe we met onze medewerkers omgaan. Sociaal en met aandacht voor de mens. Want niet iedereen heeft evenveel kans op de arbeidsmarkt. Wij maken ons graag hard voor hen waarvoor dat moeilijker is. Bieden deze mensen waar mogelijk graag een plek binnen onze organisatie. Daarnaast zijn we een erkend leerbedrijf. Opleider van vakmensen. Omdat we het belangrijk vinden kennis van onderaf te laten groeien.


DOWNLOAD:   Download hier het certificaat ISO 14001  Certificaat ISO 14001  (PDF, 118 Kb)

DOWNLOAD:   Download hier het certificaat CO2 prestatieladder niveau 5  Certificaat CO2 prestatieladder, niveau 5  (PDF, 115 Kb)

DOWNLOAD:   Download hier het certificaat BRL 7000  Certificaat BRL 7000  (PDF, 4 Mb)

Aannemingsbedrijf Vissers Ploegmakers Oss | Certificeringen
Aannemingsbedrijf Vissers Ploegmakers Oss | Certificeringen
Aannemingsbedrijf Vissers Ploegmakers Oss | Certificeringen

CO2 prestatieladder, Niveau 5

Bekijk hieronder de gerelateerde documenten van de CO2 Prestatieladder door erop te klikken.

CO2 Prestatieladder 2018-2 voor publicatie  CO2 Prestatieladder 2018-2 voor publicatie  (PDF, 621 Kb)
Bijlage 1 bij document voor publicatie  Bijlage 1  (PDF, 402 Kb)
Footprint 2018 def incl. combi  Bijlage 2  (PDF, 82 Kb)
Bewijs van deelname CO2 én KAM bewust ondernemen 2018  Bijlage 3  (PDF, 1.501 Kb)

Bekijk hieronder de gerelateerde documenten van de CO2 Prestatieladder door erop te klikken.

A. Inzicht
Footprint 2017 - 1e helft  Footprint 2017 - 1e helft  (PDF, 496 Kb)
Footprint 2017 - compleet  Footprint 2017 - compleet  (PDF, 32 Kb)
Footprint 2016 - 1e helft  Footprint 2016 - 1e helft  (PDF, 27 Kb)
Footprint 2016 - compleet  Footprint 2016 - compleet  (PDF, 102 Kb)
Footprint 2015 - 1e helft  Footprint 2015 - 1e helft  (PDF, 496 Kb)
Footprint 2015 - compleet  Footprint 2015 - compleet  (PDF, 32 Kb)
Emissie inventaris 2016.1  Emissie inventaris 2016.1  (PDF, 711 Kb)
Emissie inventaris 2016.2  Emissie inventaris 2016.2  (PDF, 711 Kb)
Emissie inventaris 2017.1  Emissie inventaris 2017.1  (PDF, 638 Kb)
Ketenanalyse Dieselverbruik  Ketenanalyse Dieselverbruik  (PDF, 268 Kb)
Ketenanalyse Beschoeiingen  Ketenanalyse Beschoeiingen  (PDF, 422 Kb)
Kwaliteitsmanagementplan  Kwaliteitsmanagementplan  (PDF, 630 Kb)

B. Reductie
Energie management actieplan  Energie management actieplan  (PDF, 651 Kb)
Evaluatie doelstellingen 2016 – 1e helft  Evaluatie doelstellingen 2016 – 1e helft  (PDF, 194 Kb)
Evaluatie doelstellingen 2016 – 2e helft  Evaluatie doelstellingen 2016 – 2e helft  (PDF, 559 Kb)
Evaluatie doelstellingen 2017 – 1e helft  Evaluatie doelstellingen 2017 – 1e helft  (PDF, 676 Kb)

C. Communicatie
Communicatieplan  Communicatieplan  (PDF, 232 Kb)

D. Participatie
Bewijs van deelname Nederland CO2 Neutraal (2016)  Bewijs van deelname Nederland CO2 Neutraal (2016)  (PDF, 311 Kb)
Bewijs van deelname Nederland CO2 Neutraal (2017)  Bewijs van deelname Nederland CO2 Neutraal (2017)  (PDF, 123 Kb)
Bewijs van deelname CO2 én KAM bewust ondernemen 2018  Bewijs van deelname CO2 én KAM bewust ondernemen 2018  (PDF, 1.5 Mb)

Verslagen van de bijeenkomsten worden apart opgeslagen.